Umro je trubadur

Sada se ljutim. Nije umro pevač, tekstorpisac, kompozitor, aranžer umrlo je sve to. Možda je umro pesnik (oni nikad ne umiru), ali svakakao je umro...